Einde van dit blog – nieuw een website……

Deze blog blijft nog wel even staan, maar voortaan staan aankondigingen, verslagen, foto’s en films op een nieuwe website van het 4 en 5 mei comité Amsterdam Zuidoost.

Hier dus!

Advertenties

Herdenken op 4 mei, de vrijheid vieren op 5 mei, programma aankondiging 2018

4 Mei 2018
Herdenking van slachtoffers en verzetshelden van WO2 in Nederland, in de Oost en in de West
Bij het monument Wooncentrum De Drecht
Op 4 mei wordt in Amsterdam-Zuidoost door het 4en5 mei Comité Amsterdam-Zuidoost een herdenking georganiseerd van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Nederland en in het voormalig Nederlands-Indië en Caribisch gebied. Het begint met een stille tocht, waarna toespraken en muziek bij het monument in Holendrecht. Dit wordt na de taptoe gevolgd door twee minuten stilte en bloemlegging bij het monument.
Thema
Het thema is Verzet met als motto en doel ‘Geef vrijheid door!’ . De ceremonie begint om 19.10 uur bij de noordzijde van Metro Station Holendrecht. Vervolgens is er een stille tocht naar het monument bij De Drecht. Daar volgen toespraken van comité-voorzitter Janneke Roos, Gregory van Geene, landelijk vicevoorzitter van het Caribisch netwerk bij de politie, bestuurscommissie-zuidoost Andro Bottse en Lucia Martis van ProFor. Medewerking wordt verleend door de Scouting. Muzikale bijdragen worden geleverd door Young Released en Koninklijke Muziekvereniging Tavenu. Na het officiële programma is er mogelijkheid tot samenzijn in De Drecht.

Programma 5 mei 2018

Aankondiging Maduro lezing 5 mei 2018

Het Maduro programma, ter gelegenheid van de viering van de bevrijding van WO2 op 5 mei 1945, staat dit jaar in het teken van de rol van de Cariben tijdens de wereldoorlog.
De Maduro lezing zal worden uitgesproken door Samira Rafaela, Landelijk Projectleider Inclusie bij de Politie Nederland.
Ook wordt een trailer van de documentaire over het leven tijdens WO2 op de Nederlandse Antillen en Suriname, ontwikkeld door Petra Hofmeester, gepresenteerd.
. Bida Durante Guera Mundial Na Antia, Aruba Y Surnam
• Elvis Manuela van het Ministerie van Defensie presenteert het programma met Quito Nicolaas (poëzie)
• Jos Rozenburg, schrijver de Antillen in de Tweede Wereldoorlog gaat in debat met het publiek.

Als bijzondere gast verwelkomen we zijne Excellentie Anthony Begina, gevolmachtigde minister van Curaçao.
Het programma wordt gevolgd door een vrijheidslunch.
Locatie: CEC gebouw, ruimte OSCAM, Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam Zuidoost.
Tijd: 12.00 – 15.00 uur
Samenwerkend organisaties: 4/5 mei Comite Amsterdam ZO, Stichting ProFor, CEC, 4/5 mei Comite Amsterdam
Aanmelden:
Email: oorlogindewest.40.45@gmail.com

Herdenkingsplechtigheid Driemond 2018

Gisteren werd op de begraafplaats in Driemond wederom stilgestaan bij de heldendaden van Sjoerd Wartena, Jacob Roest in de tweede wereldoorlog en de twee mannen die tijdens politionele acties in Indonesie het leven lieten: Cornelis Damhuis en Jan Balder.

Deze jaarlijkse herdenking is mede door het Vierenvijf mei Comité Amsterdam Zuidoost geinitieerd en inmiddels een traditie geworden. Bij de herdenkingsplechtigheid t.b.v. genoemde oorlogshelden, werd hetStadsdeel Amsterdam Zuidoost dit jaar officieeel vertegenwoordigd door demisionair DB-er Andro Bottse

Bij het monument ‘Ongebroken Verzet’ op de Begraafplaats in Driemond hing woensdag 11 april 2018 de vlag halfstok. Bloemkransen en witte rozen lagen klaar voor de jaarlijkse Verzetsherdenking, die er voor de vierde keer plaatsvond. Zoals altijd is het een mooie, ingetogen bijeenkomst waarbij stil wordt gestaan bij alle mensen die zich hebben ingezet voor de verdediging van de vrijheid en die slachtoffer van een oorlog zijn geworden.
Om 11 uur opende ceremoniemeester Hennie Knapen de herdenking en heette alle aanwezigen van harte welkom. AnneMarie Tiebosch, vrijwilliger van het comité 4en5 mei Zuidoost startte met een gedicht Hoe graag ik zou willen vliegen van de Russische dichter Osip Mandelstam, een vers dat hij in 1937 schreef voor zijn vrouw Nadjezdja vanuit zijn verbanningsoord in het ijskoude Siberië. Zij heeft jarenlang het werk van haar man in haar geheugen opgeslagen en bewaard. Lang na de dood van Mandelstam werd zijn werk het land uitgesmokkeld en in Amerika uitgegeven. Zo heeft de kracht van de liefde van Nadjezdja voor Osip en voor zijn werk de brute macht van het Stalinisme getrotseerd en in feite overwonnen.

De kinderen van de leerlingenraad van de Driemondse basisscholen hadden samen een gedicht gemaakt. Ze wilden dat alles anders was. “Ik wil vrede, maar waarom snapt de wereld dat niet”, vroeg David zich luidkeels af. “Waarom is het altijd hetzelfde liedje? Het maakt mijn niets uit, als er maar vrede is. Vrijheid is blijheid.”

Andro Bottse, portefeuillehouder Driemond binnen het stadsdeel Zuidoost, vertelde dat hij hier voor het eerst was. Hij vond het een eer erbij te zijn, omdat het om een bijzonder en betekenisvol moment gaat. Hij noemde Sjoerd Wartena, huisarts te Weesp en Jacob Roest, een toevallige voorbijganger die allebei omkwamen in een bombardement vlakbij Driemond tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook herdacht hij Cornelis Damhuis en Jan Balder, twee mannen die tijdens offensieve operaties van de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, zijn omgekomen.
De heer Bottse stelde ook een belangrijke vraag: Wat zou jij doen? Wat zou jij doen in situaties waarbij vrijdheid in het geding is? Waarbij je met gevaar voor eigen leven andere kunt of moet helpen. Wat zou ik doen? De vraag die de mensen die we hier vandaag herdenken zich ongetwijfeld ook hebben gesteld.

De vrouwen van het koor Zabava omlijstten de herdenking met prachtige liederen. In het zwart gekleed, versierd met veelkleurige kettingen vormen zij een compleet beeld voor oog en oor.
Voor koorlid Marianne van Lith is de verzetsherdenking heel speciaal, want Marianne is de dochter van Hubert van Lith. Hij was beeldhouwer en verzetsman. Het monument ‘Ongebroken verzet’ op de begraafplaats in Driemond, met rechte rug en opgeheven hoofd, is een kunstwerk van haar vader. Deze herdenking was extra bijzonder omdat het dit jaar ook haar verjaardag was.


Nadat de kransen waren gelegd en de rozen naar het graf van ‘onze jongens’ werden gebracht was er koffie en koek in de aula van de begraafplaats. In 2019 zal de vijfde verzetsherdenking worden gehouden en de hoop werd uitgesproken om daarbij alle basisschoolkinderen uit DRIEMOND uit te nodigen. ‘Want vrijheid geef je door’.

Toespraak Andro Bottse, portefeuillehouder Driemond binnen stadsdeel Zuidoost

Beste dames en heren, jongens en meisjes,
Het is een eer om hier voor het eerst te mogen zijn, als portefeuillehouder voor Driemond binnen het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost. Ik vind het een eer omdat het vandaag om een bijzonder én betekenisvol moment gaat.
Een moment waarbij we mensen herdenken die zich tijdens en rond de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor de verdediging van de vrijheid en die slachtoffer van een oorlog zijn geworden.
We herdenken:
Sjoerd Wartena, huisarts te Weesp;
Jacob Roest, een toevallige voorbijganger.
Zij kwamen om tijdens de Tweede Wereldoorlog.
We herdenken ook twee mannen die tijdens politionele acties, dat wil zeggen offensieve operaties van de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, zijn omgekomen.
Cornelis Damhuis en Jan Balder
Dit herdenken doen we voor de vierde keer. En daarmee is deze herdenking een waardevolle traditie geworden.
Waardevol omdat we stil staan bij het belang en de waarde van vrijheid. Een vrijheid waarin Nederland en wij hier in Amsterdam en Driemond betrekkelijk lang leven, sinds de Tweede Wereldoorlog.
Wij koesteren onze vrijheid
De meesten van ons groeien er mee op
Vrijheid is helaas geen vanzelfsprekendheid
Dat is iets om bewust van te zijn
Er woeden nog steeds oorlogen in de wereld. Kijk bijvoorbeeld wat er momenteel gebeurt in Syrië.
Of nog dichterbij:
-De verhalen van mensen uit onze directe omgeving. Vaak op de vlucht voor oorlogsgeweld of andere conflicten. Mensen die naar ons land zijn gekomen om in vrijheid te leven. Die ook offers hebben gebracht. Familie hebben verloren.
Want…er wordt nog steeds gevochten in onze wereld…
Vaak tegen weerloze mensen
Mensen die geen oorlog willen
Mensen die soms ook in verzet komen. In hun strijd om vrijheid.
Verzet als voorbeeld is ook het thema van de herdenking op 4 mei dit jaar.
Daarin wordt een cruciale vraag gesteld:
Wat zou jij doen?
Wat zou jij doen in situaties waarbij vrijheid in het geding is.
Waarbij je met gevaar voor eigen leven anderen kunt en moet helpen.
Wat zou jij doen?
Een moeilijke vraag, waar geen eenvoudig antwoord op mogelijk is.
Want de praktijd is vaak weerbarstig.
In verzet komen kan gevaarlijk zijn.
Niets doen lijkt veiliger.
Maar is dat de oplossing?
In verzet komen vraagt om moed.
In verzet komen is geen simpele keuze.
“Kom je in beweging als een meisje door een groepje jongens wordt lastig gevallen?”
Welke verantwoordelijkheid neem je?
Voor jezelf.
Voor de ander.
Wat doe je wanneer er een beroep op je wordt gedaan?
Wanneer je ziet dat de waardigheid van de ander in het geding is.
Een hoop vragen.
Vragen waar ik en velen van u ongetwijfeld mee worstelen.
Het kan helpen om er met elkaar over te praten.
Ik weet – jongens en meisjes – dat jullie er tijdens de lessen op school ook bij stil staan.
Dat het dan onderwerp van gesprek is.
En dat je plotseling wel een antwoord hebt op de vraag: wat zou ik doen?
Wat zou ik doen? De vraag die de mensen die we vandaag herdenken zich ongetwijfeld ook hebben gesteld.
Zij toonden moed. Ze kwamen in beweging.
Daarom zijn wij hier. Om ze te eren en hen dankbaar te zijn.
Wij gedenken hen met het hoogste respect.
Dank U

LHBT en verzet, zondag 8 april in het Verzetsmuseum

LHBT en verzet, zondag 8 april in het Verzetsmuseum

Presentatie: Souad Boumedien

Glenn Hellberg, Curaçaos-Nederlands psychiater onthult portretten van Frieda Belifante en Willem Arondéus.

Lezing met het thema LHBT en verzet door historica Judith Schuyf. In haar lezing staat Schuyf stil bij de redenen voor homoseksuelen om in verzet te komen. Zij besteedt speciaal aandacht aan Han Stijkel, van wie nauwelijks bekend is dat hij homoseksueel was.

Musici van het Koninklijk Concertgebouworkest verzorgen muzikale intermezzo’s en spelen fragmenten uit Impressions van Henriëtte Bosmans voor cello en piano.
Amsterdam-Zuidoost COC Amsterdam Josee Rothuizen Gay Pride Gaykrant Gaynews

Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61A, 1018 CX Amsterdam
020 620 2535
info@verzetsmuseum.org

Frieda Belinfante (links) en haar partner Henriëtte Bosmans (ca. 1927-1929)


Willem Johan Cornelis Arondéus

Verslag van de 7de Indië Lezing 10 maart 2018

Indiëlezing Oorlog en Herinnering

Op zaterdagmiddag 10 maart 2018 vond in het OBA Theater van het Woord in Amsterdam de zevende Indiëlezing plaats met als thema Oorlog en Herinnering. Met als hoofdspreker Reggie Baay, onafhankelijk onderzoeker en schrijver, gespecialiseerd in de koloniale en postkoloniale geschiedenis en literatuur van het vroegere Nederlands-Indië /het huidige Indonesië. ‘Ik besef dat het een illusie is te denken dat een mens ongeschonden blijft als de generatie voor hem deelgenoot is geweest van een ellendige oorlog, of, zoals veel mensen uit Indië, van twee elkaar opvolgende ellendige oorlogen.’ – Reggie Baay.
Leergierig stromen de bezoekers binnen. Van heinde en ver gekomen, jongere, oudere en heel oude zoekers naar de verbinding van ieders persoonlijke herinnering met het collectief gebeuren dat startte op 8 maart 1942 in voormalig Nederlands-Indië, zich voortzette in de bersiaptijd van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, tot het uitroepen van de Indonesische Republiek en de naweeën hiervan. Koloniale geschiedenis, moreel appèl, als rode draad door de generaties heen. De middag wordt gepresenteerd door Suzanne Rastovac. Het welkom door Martin Berendse, directeur van de bibliotheek, eveneens verwoord door Janneke Roos, voorzitter van het 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost, zetten elk op eigen wijze, de verbindingstoon vanuit het nu naar geschiedkundige bezinning. Iedereen let gretig op wat gaat komen. Aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis schetst Reggie Baay de effecten van oorlogen, waarvan de laatste al bijna zeventig jaar achter ons ligt, maar die nog steeds bij velen hun invloed uitoefenen. Hoe kun je herinneringen aan een afschuwelijk verleden vergeten? Kun je je ongestraft ontdoen van een verleden en net doen alsof dat er nooit was? Nee, natuurlijk kan dat niet, zo stelt Reggie. Op dit ogenblik werkt hij aan een op historische feiten gebaseerde roman over verschillende familie-generaties, die getekend zijn door de gruwelijkheden van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de daarop volgende dekolonisatie-oorlog. Zijn vader ervoer dit als KNIL militair door drieëneenhalf jaar krijgsgevangenschap aan de beruchte Birma-Siamspoorweg en na de bevrijding tussen maart 1946 en eind december 1949 op alle grote eilanden van de archipel, behalve Borneo, in diezelfde hoedanigheid als getuige van velerlei oorlogswreedheid. Zijn moeder kwam met haar moeder en zusjes in vrouwenkamp Kampili in Makassar terecht en na de bevrijding onderging zij de wreedheden van de bersiap en via familie van haar Indonesische moeder de wreedheden van de Dienst Speciale Troepen onder aanvoering van Raymond Westerling. Als zij in 1950 als vluchteling in Nederland aankomen zoeken zij hun heil in een visuele en verbale stilte. Na het overlijden van zijn ouders vindt Reggie een doos met voor hem onbekende fotonegatieven. Vrouwen in sarong, mannen met topi’s, veel militairen. En zijn ouders! De oorverdovende echo uit het verleden openbaart zich aan hem. Een kompas om de geschiedenis te reconstrueren van zijn ouders, net als hij een boek over een ander onderwerp, de slavernij in de Oost, schrijft. En dan volgt het indrukwekkende verhaal vol feiten, gevoelens, gedachten. Soms adembenemend, soms ontroerend, vaak onthullend, altijd aanrakend … Het geheugen wordt getriggerd aan deze feiten en het begrijpen van onsamenhangende, sterke herinnering ontwikkelt zich tot inzicht. Combinatie van beelden uit het verleden krijgt zin en betekenis! Gelardeerd door een aantal kleurrijke gebeurtenissen deelt Reggie de luisteraars in dit proces van begrijpen. Hoe zijn vader uiteindelijk na vele jaren de vijand van woede en razernij overwon. Hoe hij zelf bij een reünie op latere leeftijd zichzelf als kleutertje tegenkwam: geen lief, zachtaardig Indisch jongetje (wat hij dacht altijd geweest te zijn). Neen, zijn toenmalige kleuterjuf liet hem een foto zien van een klein, donker jongetje naast allemaal blanke, Nederlandse kinderen, zonder uitzondering een tot twee koppen groter. De uitdrukking op zijn gezicht: vol woede, brutaliteit, agressie. Rond zijn 8e jaar, werd hem verteld, maakte dat plaats voor het stille, verlegene, timide. Zijn ouders waren de meest zachtaardige, zorgzame en opofferingsgezinde ouders die je je kon wensen. Hun zwijgzame verleden inspireert hem nog steeds tot het schrijven van boeken over ‘daar’ en de geschiedenis van ‘daar’. Reggie roept ons op als generaties van nu, die het geluk hebben geen oorlog te hebben meegemaakt, de oorlog, hun oorlog, juist nooit te vergeten, ons die te blijven herinneren, opdat we ons altijd zullen beseffen dat dat nooit meer mag gebeuren!
Bewogen leidt Suzanne Rastovac ons naar de Pauze, waar we elkaar ontmoeten bij een drankje. Na de pauze volgt een kort, indrukwekkend filmfragment uit de documentaire ‘Vrijwillig voor het vaderland’ met wijlen Sjoerd Lapré, drager van de Militaire Willems Orde uit de bersiapperiode. Erna genieten we van de ontroerende, in een prachtige uitvoering, gezongen Bengwan Solo en Blue Bayou van duo Young Released, gevolgd door het panelgesprek onder leiding van host Nancy Jouwe. Zij gaat in gesprek met Sylvia Pessireron, Murjani Kusumobroto en Reggie Baay over het thema. Murjani stelt als eerste dat in elk lijden ook bevrijding kan worden gevonden. Haar vader was zowel een verzetstrijder WOII in Amsterdam als rechtenstudent. Na de oorlog ging hij terug als Indonesische vrijheidsstrijder samen met haar moeder. Hij werd in Indonesië gevangengezet van 1965 -1981 bij de staatsgreep van Soeharto. Door dit gezinslijden ervoer Murjani als kind eenzame gevoelens, dat later met beide ouders meelevend, zich cultiveerde tot inzicht. Eigenlijk een positieve reactie op het negatieve. Sylvia antwoordt op de vraag van Nancy hoe zij omging met het gezinslijden, door een stukje voor te lezen uit haar boek ‘De verzwegen soldaat’. De verzwegen soldaat is het verhaal van een vader en een dochter, van heimwee en strijdvaardigheid en van loyaliteit en niet nagekomen beloften. De vader is geboren op het Molukse eiland Seram en is loyaal aan de Koningin van Nederland. De dochter is geboren in Zeeland en is loyaal aan haar Molukse achtergrond. Haar conclusie vanuit dit fragment: ‘Ik ben een litteken van hun wonden’. Zij ziet het universele in al onze littekens als moeders, vaders, broers, zussen. Op de vraag van Nancy of zij activist is, legt zij uit dat haar schrijverschap een bron van verzet is tegen het negatieve. Want taal doet ertoe! Reggie antwoordt op de vraag van Nancy dat ook hij door schrijven onrecht aan de orde kan stellen. Een activist voelt hij zich niet, wel een onrechtbestrijder, want geschiedvervalsing, dat mag niet. Als Nancy zich richt tot het publiek blijkt dat educatie hierbij kernachtig wordt gevonden. Het vertellen van het ware verhaal. Dit aan het grote publiek brengen is een kwestie van strategie. Opdat dit besef groeit op milde wijze. Zou het NIOD (de nationale archief beherende instelling op het gebied van de Tweede Wereldoorlog) hier een rol in kunnen spelen? Twee bezoekers memoreren hun wantrouwen tegen deze instelling vanwege negatieve ervaringen met het NIOD. Hun beide reacties: “Waarom wordt er niet naar ons geluisterd?” Wellicht kan het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag hier een meer effectieve rol in spelen? Heeft dit centrum korte lijntjes? Een tip uit het publiek: Schakel Diederik van Vleuten in om samen met Reggie Baay in DWDD (De Wereld Draait Door) zich te presenteren.
Het duo Young Released brengt ons weer naar ontroerende stilte door het zingen van Rangkaian Melati en natuurlijk met het elke lezing terugkerende We’ll meet again. Met het laatste lied wordt, door de tekst op het scherm gestimuleerd, mooi mee gezongen. Als afsluiting bedankt Cor van Drongelen alle medewerkers van het programma door een bloemenhulde en ons hartelijk applaus. Zij ziet door de gedeelde geschiedenissen, de verhalen, verzoening tot stand komen. Nooit meer oorlog, één menselijk ras, dát delen met onze kinderen en kleinkinderen! Tot volgend jaar.

De Indiëlezing is een initiatief van Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost en wordt georganiseerd in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum. De lezing wordt gefaciliteerd door de OBA – Openbare Bibliotheek Amsterdam. In 2019 pakt OBA groots uit met het 100-jarige jubileum, want op 8 februari 2019 – OBA 100 jaar!
Verslag met dank aan Conchita Willems

Indië-lezing 10 maart 2018 PROGRAMMA

Op zaterdag 10 maart vindt in de OBA in Amsterdam de zevende Indiëlezing plaats. Met als hoofdspreker Reggie Baay. Meer info volgt. Aanmelden kan alvast via formulier

‘Ik besef dat het een illusie is te denken dat een mens ongeschonden blijft als de generatie voor hem deelgenoot is geweest van een ellendige oorlog, of, zoals veel mensen uit Indië, van twee elkaar opvolgende ellendige oorlogen.’ – Reggie Baay

De Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de daarop volgende dekolonisatie-oorlog heeft generaties getekend. Aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis schetst Reggie Baay in zijn lezing de effecten van deze oorlogen waarvan de laatste al bijna zeventig jaar achter ons ligt, maar die nog steeds bij velen hun invloed uitoefenen. Hierbij geeft hij een inkijk in zijn nieuwe roman die over enkele maanden verschijnt over hetzelfde onderwerp.

Na zijn lezing volgt een panelgesprek met Reggie Baay, Murjani Kusumobroto en Sylvia Pessireron over de doorwerking van het oorlogsverleden. Alle drie geven zij op een eigen manier vorm aan de herinneringen aan de oorlog. Met welk perspectief zijn zij opgegroeid en op welke manier heeft dit hun eigen beeld van de oorlog gevormd? Het gesprek vindt plaats onder leiding van host Nancy Jouwe. Zij gaat met het panel en publiek nader in op de thematiek.

De Indiëlezing is een initiatief van Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost en wordt georganiseerd in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum. De lezing wordt gefaciliteerd door de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Datum: zaterdag 10 maart 2018
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: OBA Theater, Openbare Bibliotheek Amsterdam (Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam)

Verslag 7e thema bijeenkomst in het kader van de Internationale Dag Rechten van de mens.

In het kader van de Internationale dag van de Rechten van de Mens organiseerden het Comité 4 en 5 mei Amsterdam-Zuidoost en Scholengemeenschap Reigersbos (SGR) voor de 7e keer een themabijeenkomst. Deze werd dit jaar gehouden op woensdag 20 december 2017
van 9:30 – 12: 00 uur op SGR in Amsterdam Zuidoost.

Het Thema was: Vergeten helden uit de Oost en de West.
Naar aanleiding van het nationaal herdenkingsthema ‘Verzet in WO2’‘ in 2018 hebben we gekozen voor het thema ‘Vergeten helden uit de Oost en de West’ en hun rol in het Nederlands verzet. Op deze wijze kregen zij postuum de aandacht die zij verdienen. Burgers en strijdkrachten van de voormalige koloniën van Nederland in de Oost en de West hebben actief deelgenomen aan het bestrijden van de gezamenlijke vijanden, Japan en Duitsland, zowel overzee en als in Nederland. Anton de Kom is hier een bekend voorbeeld van, maar naast De Kom zijn er nog veel meer namen te noemen.

Dit thema is des te interessanter nu het kabinet Rutte III in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft opgenomen dat het de kennis wil vergroten over de geschiedenis, waarden en vrijheden van Nederland. Leerlingen moeten het Wilhelmus en de historische context ervan leren en zij zullen tijdens schooltijd naar het Rijksmuseum gaan en het parlement bezoeken. Ook wil het kabinet historische plaatsen beter zichtbaar maken en jongeren de in 2006 vastgestelde Nationale Canon op hun 18e verjaardag cadeau doen.

De regering stelt: “we vinden het belangrijk de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden te vergroten. Deze maken ons tot wat we samen zijn. In Nederland is iedereen gelijkwaardig, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of geloof. Tolerantie naar andersdenkenden is de norm en kerk en staat zijn gescheiden. In Nederland kun je kiezen welk geloof je wilt belijden, of om niet te geloven. Dit zijn waarden waar we trots op zijn en die ons maken tot wie we zijn. Het is van groot belang dat we die historie en waarden actief uitdragen. Het zijn ankers van de Nederlandse identiteit in tijden van globalisering en onzekerheid.

De invalshoek die de regering hierbij kiest is tolerantie naar andersdenkenden. Wij willen graag de aandacht vestigen op onderdelen van de geschiedenis die hierdoor overgeslagen lijken te worden, zoals het slavernijverleden van Nederland en de gevolgen van de aanwezigheid van de Nederlanders in ‘de Oost’ en ‘de West’ voor de mensen die daar oorspronkelijk woonden of die daar door de Nederlanders als slaaf-gemaakten naar toe werden gebracht. De VOC en de slavernij zijn onderdeel van de Nationale Canon, maar beoogt de regering ook meer kennis van dat stuk nationaal verleden?

Om half tien‘s morgens stroomde het studiecentrum van het Reigersbos College vol met 150 leerlingen van de hogere klassen van VWO, Havo en MBO. Drie vertegenwoordigers uit de Amsterdamse politiek, te weten Simion Blom van Groen Links en geestelijke vader van de motie om in Amsterdam een Slavernij museum in te richten, Anne Martinn voor de VVD en Hans Res van het CDA waren aanwezig om het beleid politiek in te bedden, dan wel van kritisch commentaar te voorzien.

De directeur van de school ging in op de geschiedenis van zeven keer samenwerken met het Comité 4 en 5 mei Amsterdam Zuidoost en het belang om samen stil te staan bij de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

Voordat het debat begon werd er door sociologe Aspha Bijnaar een kort maar inspirerend verhaal verteld over vrouwen ten tijde van de oorlog en geïllustreerd met dia´s. Historica Dineke Stam vertelde over vrouwen en slavernij in Zuidoost Azië.

Moderator Kunta Rincho nodigde de jongelui uit om te reageren op verhalen van de twee spreeksters en op de stellingen die na de pauze aan de orde kwamen. De inbreng van de politici was goed, zonder al te veel politieke lading waardoor hun boodschap oprecht over kwam.

De stellingen
1 Het zingen van het Wilhelmus en een bezoek aan het Rijksmuseum draagt bij tot meer tolerantie en verbinding
2 Bij het vak Geschiedenis moet meer aandacht worden besteed aan de vergeten verzetshelden uit “de oost” en “de west”.
3 Het is niet nodig een Nationaal Slavernij Museum op te richten, er zijn al genoeg musea over slavernij
4 Nederland moet herstelbetalingen voldoen aan de landen die zij gekoloniseerd hebben.
Bij het zingen van het Wilhelmus kwam het meest eenduidige commentaar, als je je niet thuis voelt en niet oprecht geaccepteerd voelt in Nederland heeft het ook geen zin om het Wilhelmus te zingen.
Over een Nationaal slavernij museum waren de meningen verdeeld en de reactie op herstelbetalingen kwam niet goed uit de verf. De aanwezige volwassenen zoals Simion Blom, Aspha Bijnaar en een docent wilden wel dat er herstelbetalingen zouden komen maar dan meer in de zin van ruimhartiger beleid gericht op ontplooiing van arbeid en scholing voor de bewoners in de voormalige koloniën.
Het was een boeiende bijeenkomst. In de nabespreking met de organisatoren zijn een aantal verbeterpunten genoemd, die volgend jaar bij de 8ste bijeenkomst zeker uitgewerkt gaan worden.
Comite 4en 5 mei Amsterdam Zuidoost.
Meer lezen en bekijken over ´onze` echte helden uit de Oost en de West zie onze weblog. http://4en5mei-comite-amsterdamzo.123website.nl/

Anna Martin VVD (Foto Hans Mooren)

Aspha Bijnaar (Foto Hans Mooren)

Aspha Bijnaar (Foto Hans Mooren)

Dineke Stam & Aspha Bijnaar (Foto Hans Mooren)